Важни празници за 2015 г.


Новини

04/03/2014г.
Напомняне за своевременното заплащане на таксите за гробни места.

01/01/2014г.
Промяна в предлаганите услуги и цените им.


Create your own web pages in minutes...
Спокойствието, от което се нуждаете
Copyright 2005-2015. All Rights Reserved.

начало     услуги     магазин     полезна     паркове     контакти     профил на
                                                информация                                          купувача
ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"
Организация по обслужване
на погребение
12.00 лв.
на урнополагане
12.00 лв.
на кремация
12.00 лв.
Транспортни услуги
Доставка на ковчег
І-ва зона до 8 км
12.00 лв.
ІІ-ра зона до 15 км
18.00 лв.
ІІІ-та зона до 24 км
24.00 лв.
Превоз на покойник в рамките на гр.Пловдив
І-ва зона до 8 км
12.00 лв.
ІІ-ра зона до 15 км
18.00 лв.
ІІІ-та зона до 24 км
24.00 лв.
Извозване на покойник за погребение (траурно шествие)
І-ва зона до 8 км
12.00 лв.
ІІ-ра зона до 15 км
18.00 лв.
ІІІ-та зона до 24 км
24.00 лв.
Превоз с катафалка от/до друго населено място
0.84 лв./км.
Престой на катафалка
12.00 лв./час
Носене и товарене на покойник
Сваляне от 1-ви етаж
5.00 лв.
За всеки следващ етаж
3.00 лв.
Носене и товарене на покойник
5.00 лв.
Подготовка на гробно място
Изкопаване и заравяне на ново гробно място за погребение 
84.00 лв.
Изкопаване и заравяне на гроб за погребение в старо гробно място
96.00 лв.
Изкопаване и заравяне на урнов гроб
36.00 лв.
Урнополагане в урнова ниша
60.00 лв.
Изкопаване на кости от стар гроб
72.00 лв.
Полагане на кости в гробно място
36.00 лв.
Почистване на гробно място за погребение
14.40 лв.
Съхранение на покойник в хладилна камера
Престой на покойник в хладилна камера в рамките на 24 часа
24.00 лв.
Престой на покойник в хладилна камера от 08.00 - 17.00 часа
12.00 лв.
Престой на покойник в хладилна камера за 1 час
1.50 лв./час
Предоставяне на преносима хладилна инсталация за съхранение на покойник
в дома му до извършване на погребение
1.20 лв./час
Изработка на некролози
Оформление на некролог, черно-бял
1.00 лв.
Оформление на некролог, цветен
3.00 лв.
Оформление на некролози със собствен текст
5.00 лв.
Ламиниране на некролог
1.00 лв.
Некролог без снимка за 5 броя
2.40 лв.
Некролог с черно бяла снимка за 5 броя
3.00 лв.
Некролог с цветна снимка за 5 броя
7.50 лв.
Некролог с 2 броя снимки за 5 броя
12.00 лв.
Копие на некролог,  черно-бял
0.25 лв.
Копие на некролог, цветен
1.50 лв.
Благоустрояване и поддържане на гробни места
Определяне на строителна линия за нов гроб и издаване на разрешително за благоустрояване
18.00 лв.
Почистване на стар неподдържан гроб
24.00 лв.
Еднократно почистване на гробно място
14.40 лв.
Тримесечно почистване и поддържане на гробно място
30.00 лв.
Годишно почистване и поддържане на гробно място
96.00 лв.
Почистване на гроб от трева с косачка
6.00 лв.
Равнение (маркиране и оформяне) на гроб
6.00 лв.
Допълване на гроб с пръст
9.60 лв.
Други услуги
Граждански ритуал
30.00 лв.
Справка за гробно място
2.40 лв.
Предоставяне на маса и постамент за погребение
3.60 лв.
Надпис на кръст или пирамида при погребение
3.60 лв.
Драпиране на ковчег
6.00 лв.
Платен вход в траурните паркове на лични МПС
1.00 лв.
Такси за наследствени гробни места
ТП "Централен"
За 15 години
30.00 лв.
За вечни времена
300.00 лв.
За 15 години (урнов гроб)
15.00 лв.
За вечни времена (урнов гроб)
150.00 лв.
ТП "Север" и "Южен"
За 15 години
20.00 лв.
За вечни времена
200.00 лв.
За 15 години (урнов гроб)
10.00 лв.
За вечни времена (урнов гроб)
100.00 лв.
ТП "Прослав" и "Коматево"
За 15 години
15.00 лв.
За вечни времена
100.00 лв.
За 15 години (урнов гроб)
7.50 лв.
За вечни времена (урнов гроб)
50.00 лв.