Важни празници за 2015 г.


Новини

04/03/2014г.
Напомняне за своевременното заплащане на таксите за гробни места.

01/01/2014г.
Промяна в предлаганите услуги и цените им.


Create your own web pages in minutes...
Спокойствието, от което се нуждаете
Copyright 2005-2015. All Rights Reserved.

начало     услуги     магазин     полезна     паркове     контакти     профил на
                                                информация                                          купувача
ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"