Траурен парк “Север”

адрес: ул.”Рогошко шосе"

телефон: 032 / 95 16 50

e-mail: north@traurna-plovdiv.com

автобуси от редовните линии на градския транспорт, спиращи в близост до ТП "Север" - 7, 27
Важни празници за 2022 г.


Create your own web pages in minutes...
Спокойствието, от което се нуждаете
Copyright 2005-2022. All Rights Reserved.

начало     услуги     магазин     полезна     паркове     контакти     профил на
                                                информация                                          купувача
ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"