Траурен парк “Централен”

адрес: бул.”Княгиня Мария Луиза “ №73

телефон: 032 / 65 87 83

e-mail: central@traurna-plovdiv.com

автобуси от редовните линии на градския транспорт, спиращи в близост до ТП "Централен" - 5, 19, 21, 25, 36, 66
Важни празници за 2022 г.


Create your own web pages in minutes...
Спокойствието, от което се нуждаете
Copyright 2005-2022. All Rights Reserved.

начало     услуги     магазин     полезна     паркове     контакти     профил на
                                                информация                                          купувача
ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"