Информация, относно своевременното заплащане на гробни места.

Гробищните паркове /гробищата/ може да се посещават:

за времето от 01 Април до 31 Октомври, от 07.00 до 19.30 часа
за времето от 01 Ноември до 31 Март, от 08.00 до 18.00 часа


Всяка събота за времето от 1-ви Април до 15-ти Ноември за посетителите на Траурен парк "Север" има осигурен безплатен транспорт вътре в траурния парк


Важни празници за 2022 г.


Какво да направите при смърт на близък човек ?

1. Необходимо е да потърсите лекар, който да констатира смърта и да Ви издаде съобщение за смърт.
2. Със съобщението за смърт и документите за самоличност на покойника, длъжностното лице в стая №2 в предприятието (Централни гробища) съставя акт за смърт на починалия. Актът за смърт се издава не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта и служи като разрешение за извършване на погребението.
3. Погребението се урежда на Централни гробища – стая №3 (Централни грoбища), където се уточняват датата, часът, траурният парк, гробното място и се организира транспортирането на покойника, гражданският ритуал и изкопаването на гробното място.
4. В магазина на предприятието ще намерите всички необходими траурни аксесоари – ковчези, кръстове, пирамиди, покрови, одеяла, възглавници, хавлии, траурни ленти, траурни жалейки, забрадки, кандила, фитилца, тамян, халки, икони, иконостаси и др.

Create your own web pages in minutes...
Спокойствието, от което се нуждаете
начало     услуги     магазин     полезна     паркове     контакти     профил на
                                                информация                                          купувача
КРЕМАЦИЯ
За извършване на кремацията трябва да се предоставят:
1. Копие от препис-извлечение от акта за смърт.
2. Талон за кремация по образец, издаден от лекаря, установил смъртта.
3. Декларация по образец.
4. Копие от документ за самоличност на декларатора.
5. Удостоверение за наследствената връзка между покойника и заявителя на услугата.

Цената на услугата е 510.00 лв. и в нея се включват:
- кремация
- урна от PVC
- табелка
- издаване на удостоверение за кремация
- административни услуги 
Copyright 2005-2022. All Rights Reserved.

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
В гробищните паркове се погребват покойници с последен постоянен адрес в град Пловдив
ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
Полагането на следващ покойник в обикновено гробно място не се разрешава преди изтичането на осемгодишния санитарен срок от предишното погребение
ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"