ДИРЕКТОР : Коста Попов
тел. 032 / 65 87 72
факс 032 / 62 49 67
email : k_popov@traurna-plovdiv.com
Важни празници за 2015 г.


Технически секретар
тел. 032 / 65 87 72
факс 032 / 62 49 67
email : secretary@traurna-plovdiv.com

Бюро за траурни услуги
тел. 032 / 65 87 83
тел. 032 / 62 42 71

Издаване на смъртни актове
тел. 032 / 65 87 82

Главен счетоводител
тел. 032 / 65 87 73
GSM 0887 57 30 33
email : k_topalieva@traurna-plovdiv.com

Ръководител отдел "Погребения"
тел. 032 / 65 87 81
GSM 0887 22 21 99
email : m_kozarova@traurna-plovdiv.com

Поддръжка и контрол на благоустройствените мероприятия
тел. 032/ 65 87 85
email : blagoustroistvo@traurna-plovdiv.com

Технически проблеми със сайта
email : admin@traurna-plovdiv.com
Новини

04/03/2014г.
Напомняне за своевременното заплащане на таксите за гробни места.

01/01/2014г.
Промяна в предлаганите услуги и цените им.


Create your own web pages in minutes...
Спокойствието, от което се нуждаете
Copyright 2005-2015. All Rights Reserved.

начало     услуги     магазин     полезна     паркове     контакти     профил на
                                                информация                                          купувача
ОП "ТРАУРНА ДЕЙНОСТ"